Spectrum of the Seas 5Days 4Nights Singapore-Penang-Phuket (Cruise Only)

เรือ
: Spectrum of the Seas

รหัสแพ็กเกจ
: QQCRSIN-RC004
เมือง
: สิงคโปร์,จอร์จทาวน์,ภูเก็ต
ประเทศ
: สิงคโปร์,มาเลเซีย,ไทย
สถานที่น่าสนใจ
: มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์,ปีนัง ( จอร์จทาวน์ ),ภูเก็ต,ล่องน่านน้ำสากล
ระยะเวลา
: 5 วัน 4 คืน

ไฮไลท์
ล่องเรือสำราญSpectrum of the Seas ลำใหญ่ ทันสมัย อาหารทุกมื้อและกิจกรรมสนุกๆบนเรือ

ราคาเริ่มต้น

21,200.-

กำหนดการเดินทาง

03 พ.ย. 2565 5 วัน จองเลย
10 พ.ย. 2565 5 วัน จองเลย
17 พ.ย. 2565 5 วัน จองเลย
01 ธ.ค. 2565 5 วัน จองเลย
08 ธ.ค. 2565 5 วัน จองเลย
15 ธ.ค. 2565 5 วัน จองเลย
29 ธ.ค. 2565 5 วัน จองเลย
12 ม.ค. 2566 5 วัน จองเลย

เส้นทางเดินเรือ

 • เช็คอินท่าเรือ Marina Bay Cruise Center
 • ท่าเรือ ปีนัง เมืองจอร์จ ทาว์น
 • ภูเก็ต
 • เรือสำราญล่องอยู่น่านน้ำสากล
 • Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
เช็คอินท่าเรือ Marina Bay Cruise Center
11.00 น.
โหลด Application “Royal Caribbean International”ไว้ในมือถือเพื่อทำการเช็คอินใน ระบบ จะได้ Boarding Pass มาไว้โชว์ให้เจ้าหน้าที่ดู ทำการ เช็ค-อิน ที่เค้าน์เตอร์เช็คอิน และผ่าน ขั้นตอนการตรวจเอกสารโหลดกระเป๋าของท่านและเดินทางขึ้นเรือ Spectrum of the Seas

เมื่อเข้าถึงในเรือแล้ว ให้ท่านทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเรือ Muster Drill ท่านสามารถทำขั้นตอนนี้ได้ใน Application ในมือถือของท่านเองหลังจากนั้นให้ นำ Sea Pass card ของท่านเดินไปให้เจ้าหน้าที่ที่ยืนตามจุดสแกนบัตรของท่านให้เรียบร้อย

คีย์การ์ดจะอยู่ที่หน้าห้องของท่านสามารถใช้จ่าย เข้าห้องพัก เข้าออกจาก เรือโดยใช้การ์ดใบนี้ใบเดียว ท่านสามารถผูกบัตร เครดิต หรือ เดบิต ที่มีเครื่องหมาย Visa และ Master Card เข้ากับบัตร Sea Pass Card ของท่านได้ตอนเปิด application ตอนทำเช็คอินขึ้นเรือไปพร้อมกันได้เลย

ท่านสามารถใช้บริการห้องบุฟเฟต์ในเรือ(อาหารกลางวัน)ห้อง Windjammer ชั้น 14 ด้าน ท้ายเรือได้ทันทีที่ขึ้นเรือ
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือได้อย่างเต็มที่
16.30 น.
เรือออกจากที่เรือ Marina Bay Cruise Center (เรือปิดเช็คอินเวลา 14.30น.)
วันที่ 2
ท่าเรือ ปีนัง เมืองจอร์จ ทาว์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ ท่านสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายบนเรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น.
เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียอิสระทุกท่านเที่ยวชมเมือง ปีนังประเทศมาเลเซีย แนะนำที่ท่องเที่ยว เช่น เมือง จอร์จ ทาว์น ที่เป็นเมืองหลวงของ เกาะปีนังที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นถ่ายรูปออกมาได้สวยงามมาก

ท่านสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถรางขึ้นไปชม ปีนังฮิลล์ จุดชมวิวดูบรรยากาศรอบเมืองที่ สวยงาม

วัด เก็กหลกสี่ (Kek Lok Si Temple) ที่อยู่ใกล้กับปีนังฮิล์ล วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านสมารถซื้อตั๋วนั่งกระเช้าขึ้นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้

เดินขมเมืองจอร์จทาวน์ ชมหอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงคราโลกครั้งที่ 1 City Hall ป้อมปืน คอนวอลลิส เดินชม ศิลปะภาพวาดบนกำแพงที่สวยงามน่าถ่ายรูป มากๆที่ถนน สตรีท อาร์ต และอย่าลืมชิมอาหารท้องถิ่น Street Food ของเมืองปีนัง

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ **กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม**

สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
19.00 น.
เรือออกจากภูเก็ต
วันที่ 3
ภูเก็ต
09.00 น
เดินทางถึง Patong Bay จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

เรือจอดที่ท่าเรือ(Tender : เรือจอดกลางทะเลใช้เรือเล็กเข้าฝั่ง)

เมืองภูเก็ต ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้านความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทราย น้ำทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่ง อำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน

ภูเก็ตเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตก ของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร

ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร

ภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ ปัจจุบันภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) **กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม**

สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
19.00 น.
เรือออกจากภูเก็ต
วันที่ 4
เรือสำราญล่องอยู่น่านน้ำสากล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ อิสระทุกท่านตามอธัยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายที่มีบนเรืออย่างเต็มที่
ค่ำ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ
คืนก่อนที่จะลงเรือ จะมี Tag กระเป๋ามาวางไว้ให้ที่ห้อง ถ้าท่านต้องการโหลดกระเป๋าลง เจ้าหน้าที่จะมารับกระเป๋าก่อน 5 ทุ่ม ท่านสามารถวางกระเป๋าพร้อมติดแท็กเขียนชื่อให้เรียบร้อย
วันที่ 5
Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์
07.00 น.
เรือจอดเทียบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center

ทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี (ใกล้กับ Terminal 1)

เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ซึ่งโดด เด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic)

โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้

THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือ พื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้

โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะ มีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

** เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ **

รายละเอียดห้องพักของ Spectrum of the Seas : Royal Caribbean Cruises

Interior

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
14 sq.m.
รายละเอียด :
บริเวณนั่งพักผ่อน / เตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวขนาด King bed / ทีวี โทรศัพท์ และตู้เซฟ /ห้องน้ำส่วนตัวระบบฝักบัว พร้อมบริเวณแต่งตัวและไดร์เป่าผม / บริการทำความสะอาด และเตรียมที่นอนทุกวัน / บริการ Room Service

Ocean View

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
15 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องหน้าต่าง วิวทะเล / บริเวณนั่งพักผ่อน / เตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวขนาด King bed / ทีวี โทรศัพท์ และตู้เซฟ / ห้องน้ำส่วนตัวระบบฝักบัว พร้อมบริเวณแต่งตัวและไดร์เป่าผม / บริการทำความสะอาด และเตรียมที่นอนทุกวัน / บริการ Room Service

Balcony

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
25 sq.m.
รายละเอียด :
ระเบียงส่วนตัว / บริเวณนั่งพักผ่อน พร้อมเตียงโซฟา / เตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวขนาด King bed / ทีวี โทรศัพท์ และตู้เซฟ / ห้องน้ำส่วนตัวระบบฝักบัว พร้อมบริเวณแต่งตัวและไดร์เป่าผม / บริการทำความสะอาด และเตรียมที่นอนทุกวัน / บริการ Room Service

Suite

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
42 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องระเบียงส่วนตัวประกอบด้วย / โถงนั่งเล่น พร้อมโซฟา / ของใช้ในห้องน้ำแบบ luxury / อ่างอาบน้ำ / สิทธิ์ใช้ห้องอาหารสำหรับ Suite / บริการเช็คอินช่องทางพิเศษ / บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกฟรี / Royal Suite Class amenities

เงื่อนไขแพ็กเกจ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง
 3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง

กรณียกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

หมายเหตุ :       โปรแกรมทัวร์เป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

เอกสารที่ผู้เดินทางต้องเตรียมก่อนเดินทาง

 1. เอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค
 2. ลงทะเบียน การเข้าประเทศสิงคโปร์ ของ ICA ในระบบ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard
 3. ลงทะเบียน ROYAL CARIBBEAN INTERNATION APPLICATION  

อัตรานี้รวม

 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2.  อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 3.  ค่าภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 2. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สิงคโปร์
 3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ค่าตรวจ ATK

Tags: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เยอรมนี, ทัวร์ออสเตรีย, การบินไทย, ทัวร์เช็ค, ทัวร์ฮังการี, ล่องเรือสำราญ