(FULLBOARD) 11 วัน 8 คืน Last Call for Alaska Cruise Adventure Once in a life time อลาสก้า-อเมริกา-แคนาดา+พิเศษพักซีแอตเทิล 1 คืน

เรือ
: Ovation of the Seas

รหัสแพ็กเกจ
: OV08THU01SUM20
เมือง
: ซีแอตเทิล,จูโน,สแคกเวย์,Glacier Creek
ประเทศ
: อเมริกา,แคนาดา
สถานที่น่าสนใจ
: ซีแอตเทิล,ล่องน่านน้ำสากล,อลาสก้า อินไซด์ พาสเซจ,จูโน,สแค็กเวย์,เอนดิคอต อาร์ม & ดอวส์ กลาเซียร์,วิคตอเรีย
ระยะเวลา
: 11 วัน 8 คืน

ไฮไลท์
11 วัน 8 คืน Last Call for Alaska Cruise Adventure Once in a life time ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญบนเส้นทางสุด Exotic เส้นทางอลาสก้า-อเมริกา-แคนาดา+พิเศษพักซีแอตเทิล 1 คืน พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

ราคาเริ่มต้น

129,900.-

กำหนดการเดินทาง

03 ก.ย. 2563 11 วัน จองเลย

เส้นทางเดินเรือ

 • กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ซีแอตเทิล,สหรัฐอเมริกา
 • ซีแอตเทิล-ไพค์ เพลส มาร์เก็ต- The First Starbuck Store-ท่าเรือสมิทโคฟ
 • ล่องน่านน้ำสากล (Cruising Day)
 • อลาสก้า อินไซด์ พาสเซจ(Alaska Inside Passage), สหรัฐอเมริกา
 • สแก็กเวย์ (Skagway), สหรัฐอเมริกา
 • เอนดิคอต อาร์ม(Endicott Arm)-ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier), สหรัฐอเมริกา
 • ล่องน่านน้ำสากล (Cruising Day)
 • วิคตอเรีย(Victoria), แคนาดา
 • ซีแอตเทิล-สเปซ นีดเดิล-พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass -ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้าท์เล็ต
 • ซีแอตเทิล-ฮ่องกง
 • ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ซีแอตเทิล,สหรัฐอเมริกา
14.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินCathay Pacific(CX) อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6 เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง
17.30
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX708 (บริการอาหารบนเครื่อง)
21.30
เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
23.55
นำท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล(Seattle) โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX858 (บริการอาหารบนเครื่อง) ***เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา เวลาเปลี่ยน แต่วันที่ไม่เปลี่ยน***
21.00
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma) รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (**การล็อกกระเป๋าเดินทาง ควรใช้กระเป๋าเดินทางที่ตัวล็อกและกุญแจล็อกที่ได้รับอนุญาตจาก TSA-Transportation Security Administration ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สนามบินหรือร้านกระเป๋าเดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะเปิดกระเป๋าเดินทางของท่านตรวจ ถ้าท่านไม่ได้ใช้กระเป๋าที่ตัวล็อกหรือกุญแจล็อกที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะถูกเจ้าหน้าที่งัดจนได้รับความเสียหายได้**) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรม Crown Plaza Airport Hotel (ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
ซีแอตเทิล-ไพค์ เพลส มาร์เก็ต- The First Starbuck Store-ท่าเรือสมิทโคฟ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมืองซีแอตเทิล(Seattle) เมืองท่าชายฝั่งในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแปซิกฟิคตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 ของอเมริกา และยังอยู่ใกล้กับเมืองแวนคูเวอร์ ของแคนาดา เป็นเมืองที่ยอมรับในความแตกต่างอย่างหลากหลาย อากาศที่ดีตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่คนนิยมมาเรียนต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เป็นเมืองแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นที่ตั้งของสำนักงานหลักของแบรนด์ดังๆ ระดับโลกหลายแบรนด์ เช่น Microsoft, Getty Images, Amazon, Nintendo, Starbucks ซึ่งถือเป็นเมืองต้นกำเนิดของกาแฟเงือกน้อย นำท่านชม ไพค์ เพลส มาร์เก็ต(Pike Place Market) เป็นตลาดของเกษตรกรที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ที่ประชาชนต่อสู้กับการเอาเปรียบโก่งราคาอาหารของพ่อค้าคนกลาง จึงนัดเกษตรกรให้มาค้าขายเองโดยตรงซึ่งถือเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากในสมัยก่อนกับการต่อกรกับพ่อค้าคนกลางที่กึ่งๆ จะเป็นมาเฟีย เมื่อเกษตรกรมาขายเอง ประชาชนทั่วไปก็มาอุดหนุนกันอย่างมากมายทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการนำสินค้ามาขายเรื่อยๆ จนทำให้อำนาจของพ่อค้าคนกลางนั้นหมดไป และได้มีการสร้างตึกหลายชั้น ร้านของสดและอาหารที่พร้อมรับประทานจะขายอยู่ด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆ ปูดังเจอร์เนส(Dungeness Crab) ชื่อดัง กรีกโยเกิร์ตรสต่างๆ รวมถึงอาหารอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกชิม ส่วนด้านในนั้นจะเป็นสินค้าประเภท ของใช้ทั่วไป เครื่องเทศ งานศิลปะ รวมไปถึงบริษัทกราฟฟิคต่างๆ ที่มาตั้งสำนักงานที่ตลาดนี้ จากนั้นนำท่านชม ร้านสตาร์บัคแห่งแรกของโลก (The First Starbuck Store) อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด ไพค์ เพลส มาร์เก็ต ที่ภายในร้านยังคงรักษาบรรยากาศและการบริการแบบเก่าแต่ต้นของร้านสตาร์บัค
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00
เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา (Port Address: 2001 West Garfield Street, Seattle, WA 98199)
16.00
เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Cruise Compass หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ ** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 ** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
ล่องน่านน้ำสากล (Cruising Day)
เช้า,กลางวัน,เย็น
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ ** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 ** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้
วันที่ 4
อลาสก้า อินไซด์ พาสเซจ(Alaska Inside Passage), สหรัฐอเมริกา
เช้า,กลางวัน,เย็น
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ล่องเรือเข้าสู่ อลาสก้า อินไซด์ พาสเซจ(Alaska Inside Passage) เป็นเส้นทางที่ทอดยาวจาก รัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกา ผ่านแคนาดามาถึงอลาสก้า โดยจะมีหมู่เกาะต่างๆ เรือเดินสมุทรจะใช้เส้นทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ไม่ดี โดยเส้นทางนี้จะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหมู่เกาะต่างๆ ธารน้ำแข็ง เทือกเขา รวมไปถึงสัตว์ป่าพันธุ์หายากนานาชนิด และมีเมืองต่างๆ ตั้งอยู่ตามเส้นทางให้ได้แวะชม เช่น วิกตอเรีย ,จูโน่ ,สแกกเวย์
12.00
เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) จูโน่ เมืองหลวงของรัฐอลาสก้า ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าอีกหลายเมืองแต่เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับ แผ่นดินใหญ่มากที่สุด นอกจากความน่ารักและสวยงามผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ของเมืองเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกทีน่าสนใจ เช่น ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier)ที่ท่านสามารถเข้าไปสำรวจในถ้ำน้ำแข็ง,เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ที่ห้ามพลาด ฟยอร์ดที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งจนกลายเป็นส่วนเว้าที่เรือสามารถล่องผ่านได้ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางถึงของการลอ่งเรือสำราญในเส้นทางอลาสก้านี้ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ ทัวร์ที่แนะนำคือ 1.นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึนไปบนธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ พร้อมกับการเดินชมถ้ำน้ำแข็ง หรือจะสนุกสนานกับการชมเหล่าสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้สุดแสนน่ารัก หรือกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน(Dog Sledding) (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมงGณoบริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) ***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***
21.00
เรือออกจากท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า
วันที่ 5
สแก็กเวย์ (Skagway), สหรัฐอเมริกา
เช้า,กลางวัน,เย็น
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ ** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 ** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14
07.00
เรือจอดที่ท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway) รัฐอลาสก้า (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) สแก็กเวย์ เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรอยู่ไม่มาก แต่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยก่อนเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ในปี 1989 เมืองนี้เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงตื่นทองของอเมริกาจึงเป็นแหล่งชุมนุมของนักแสวงโชคที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้ แต่เมื่อหมดยุคตื่นทองผู้คนก็พาย้ายออกไปจนเหลือประชากรอยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าคน แต่กลับจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้เมืองนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าของรัฐอลาสก้า ท่านสามารถเดินชมบ้านเรือนสีสันสดใสในตัวเมือง ด้วยตัวเมืองขนาดเล็กกับบรรยากาศที่ออกแนวคาวบอย ผสมกับอากาศที่เย็นสบายทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองได้ไม่รู้เบื่อ และยังมี สุสานของ Jefferson Smith และ Frank Reid ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเมืองสแก็กเวย์อย่างมาก ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) ***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***
20.30
เรือออกจากท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway)
วันที่ 6
เอนดิคอต อาร์ม(Endicott Arm)-ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier), สหรัฐอเมริกา
เช้า,กลางวัน,เย็น
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ ** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 ** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14
07.00
เรือจอดเดินทางถึง เอนดิคอต อาร์ม (Endicott Arm) และ ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier) ธารน้ำแข็ง เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักของอลาสก้าซึ่งอยู่ที่ขอบด้านใต้ของพื้นที่ ฟอร์ด เทอร์เรอร์ ไวลด์เดอร์เนส (Fords Terror Wilderness) ระหว่างที่ท่านล่องผ่านความยาวกว่า 30 ไมล์คุณจะตื่นขึ้นมาด้วยหน้าผาหินแกรนิตรอบ ๆ หุบเขาภูเขาและน้ำตกที่ไหลอยู่หลายสิบแห่ง ภูเขาน้ำแข็งที่ลอยในน้ำทะเลสีฟ้าเข้มและธารน้ำแข็งชายฝั่งทะเลที่งดงามที่ดึงดูดความสนใจของปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ โดยเรือจะล่องผ่านธารน้ำแข็งต่างๆ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็ง
12.00
เรือออกจาก ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier)
วันที่ 7
ล่องน่านน้ำสากล (Cruising Day)
เช้า,กลางวัน,เย็น
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ ** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 ** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้
วันที่ 8
วิคตอเรีย(Victoria), แคนาดา
เช้า
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ ** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 ** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14
08.00
เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria) ประเทศแคนาดา (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) วิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย สวยงาม เงียบสงบน่าอยู่อย่างยิ่ง และยังเป็นเมืองที่มีสถาบันสอนภาษามากมาย ทำให้ชาวต่างชาติทั่วโลกนิยมเดินทางมาศึกษาต่อที่เมืองนี้ เมืองนี้ยังได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เมืองแห่งสวน (City of Gardens) มีสวนดอกไม้มากมายอยู่ตามจุดต่างๆ ของเมือง และที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ สวนบุตชาร์ท (Butchart Garden) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในการมาชม ปลาวาฬเพชรฆาต(Killer Whale) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าออร์ก้า (Orca) และยังมี อาคารรัฐสภา(British Columbia Parliament Buildings) ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและถ่ายรูป ด้วยบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ กับการจราจรที่ไม่ติดขัด และนิสัยความเป็นคนอบอุ่นและเป็นกันเองของชาวแคนาดาทำให้เมืองนี้น่าเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมาก ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง (Shore Excursion) ได้กับทางเรือ (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)
18.00
เรือออกจากท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria) **เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**
ช่วงค่ำ
เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**
วันที่ 9
ซีแอตเทิล-สเปซ นีดเดิล-พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass -ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้าท์เล็ต
เช้า
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ ** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15 ** Sorrento’s เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14
06.00
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
08.00
นำท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของเมืองซีแอตเทิล หอคอยสูงกว่า 184 เมตรที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นมาตั้งแต่ปี 1972 สำหรับงาน World Fair (การแสดงนิทรรศการนานาชาติปี 1962) มีรูปทรงคล้ายกับจานบินของโลกอนาคตที่ตั้งอยู่บนขารูปทรงแปลกตา เป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของซีแอตเทิล นำท่านขึ้นลิฟท์สู่ด้านบนเพื่อชมวิวเมืองซีแอตเทิลแบบ 360 องศา ในวันที่อากาศแจ่มใส่ท่านจะได้เห็นวิวเมืองแบบสวยงามสุดลูกหูลูกตา ที่ฉากหลังเป็นเทือกเขา Mount Rainer จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass ซึ่งอยู่ด้านล่างของสเปซ นีดเดิล เป็นที่รวบรวมงานศิลปะของ Dale Chihuly ศิลปินผู้เลื่องชื่อทางด้านศิลปะกระจก ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานกระจกสีที่ม้วนงอขึ้นมาจากพื้นและกลีบดอกไม้โปร่งแสงที่แขวนอยู่ในเรือนกระจกที่เป็นซุ้มโค้ง ชมความละเอียดวิจิตรการตา พิพิธภัณฑ์เปิดตัวเมื่อปี 2012 เพื่อฉลองความสำเร็จของเขา ที่ได้เริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับกระจกในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงยุค 60 และได้ไปพัฒนาฝีมือต่อกับผู้เชี่ยวชาญในเวนิส จนเป็นที่รู้จักในระดับสากลและได้รับการยกย่องในผลงาน ในส่วนเรือนกระจกนี้ท่านจะได้พบกับช่อดอกไม้ความยาวกว่า 30 เมตร ในลักษณะที่ถูกตรึงไว้ขณะที่กำลังล่วงหล่น และยังมีแกลลอรี่อื่นๆ อีกมากมายที่จัดแสดงผลงานของ Chihuly ให้ท่านได้ชม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้าท์เล็ต (Seattle Premium Outlet) ที่รวมสินค้าแบรนด์ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store ที่ราคาถูกว่าเมืองไทยเป็นอย่างมาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.00
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma)
22.00
นำท่านเช็ค-อินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
วันที่ 10
ซีแอตเทิล-ฮ่องกง
01.05
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX857 (บริการอาหารบนเครื่อง) ***เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา วันที่และเวลาเปลี่ยน ***
วันที่ 11
ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
06.10
เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
08.35
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX705 (บริการอาหารบนเครื่อง)
10.40
คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดห้องพักของ Ovation of the Seas : Royal Caribbean Cruises

Inside Cabin

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
15 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องพักคู่แบบมีวิวจำลอง เตียงขนาด Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Ocean View

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
17 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องพักคู่แบบมีหน้าต่างวิวทะเล เตียงขนาด Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Balcony Cabin

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
19 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องพักคู่แบบมีระเบียงวิวทะเล เตียงขนาด Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Suite

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
42 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องสวีท เตียงขนาด King Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ พร้อม welcome fruit

เงื่อนไขแพ็กเกจ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

***หมายเหตุ***

-กรณีมีวีซ่าอเมริกา(USA) แล้ว ลดท่านละ 5,300.- บาท
-กรณีมีวีซ่าแคนาดา(CANADA) แล้ว ลดท่านละ 5,000.- บาท

เงื่อนไขการจอง

1.ชำระมัดจำ 50% หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
2.ชำระส่วนที่เหลือ 75 วันก่อนการเดินทาง
3.กรณีระยะเวลาจองต่ำกว่า 75 วัน ทางบริษัทเก็บเต็มจำนวน 100 %
4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
5.การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการจองแบบหมู่ค

เงื่อนไขการยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนเดินทาง 75 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน 100 %
2.ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 60-50 วัน คืนเงิน 50 %
3.ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 50 วัน หักชำระ 100% เต็มจำนวน
4.กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินโดยยึดตามเงื่อนไขตาม ข้อ 1-3 ข้างต้น

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2.ค่าภาษีท่าเรือ
3.อาหารบนเรือสำราญ(ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ)
4.ค่าทิปพนักงานบนเรือ
5.ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซีแอตเทิล-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่กำหนด
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 2 ใบ ***ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม***
7.ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ
8.ค่าที่พักเมืองซีแอตเทิล 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
9.ค่าวีซ่าอเมริกา
10.ค่าวีซ่าแคนาดา
11.ประกันการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (**ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคประจำตัวในระหว่างทาง**)
12.ทิปคนขับรถท้องถิ่น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
2.อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
3.ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
4.ค่าทำหนังสือเดินทาง
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ (โดยประมาณ 100 บาท / ท่าน / วัน)

Tags: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เยอรมนี, ทัวร์ออสเตรีย, การบินไทย, ทัวร์เช็ค, ทัวร์ฮังการี, ล่องเรือสำราญ