โปร เหมา เหมา ราคาเดียวเที่ยวยกแก๊ง Genting Dream Malaysia-Sin-Malaysia 3Days 2Nights (Cruise Only)

เรือ
: Genting Dream

รหัสแพ็กเกจ
: QQCRKUL-GD018
เมือง
: กัวลาลัมเปอร์,สิงคโปร์
ประเทศ
: มาเลเซีย,สิงคโปร์
สถานที่น่าสนใจ
: พอร์ตคลัง,มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์
ระยะเวลา
: 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์
ล่องเรือสำราญ Genting Dream จาก Malaysia, กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน รวมอาหารทุกมื้อ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย

ราคาเริ่มต้น

20,000.-

กำหนดการเดินทาง

08 ต.ค. 2565 3 วัน จองเลย
15 ต.ค. 2565 3 วัน จองเลย
22 ต.ค. 2565 3 วัน จองเลย
29 ต.ค. 2565 3 วัน จองเลย
05 พ.ย. 2565 3 วัน จองเลย
12 พ.ย. 2565 3 วัน จองเลย
26 พ.ย. 2565 3 วัน จองเลย
03 ธ.ค. 2565 3 วัน จองเลย
10 ธ.ค. 2565 3 วัน จองเลย
07 ม.ค. 2566 3 วัน จองเลย
14 ม.ค. 2566 3 วัน จองเลย
21 ม.ค. 2566 3 วัน จองเลย
28 ม.ค. 2566 3 วัน จองเลย
04 ก.พ. 2566 3 วัน จองเลย
11 ก.พ. 2566 3 วัน จองเลย
18 ก.พ. 2566 3 วัน จองเลย
25 ก.พ. 2566 3 วัน จองเลย
04 มี.ค. 2566 3 วัน จองเลย
18 มี.ค. 2566 3 วัน จองเลย
25 มี.ค. 2566 3 วัน จองเลย
01 เม.ย. 2566 3 วัน จองเลย
08 เม.ย. 2566 3 วัน จองเลย
15 เม.ย. 2566 3 วัน จองเลย
22 เม.ย. 2566 3 วัน จองเลย
29 เม.ย. 2566 3 วัน จองเลย

เส้นทางเดินเรือ

 • กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง), มาเลเซีย
 • ประเทศ สิงคโปร์ ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Center
 • กัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือ(พอร์ตคลัง), ประเทศมาเลเซีย

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง), มาเลเซีย
09.00 น.
เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Port Klang พอร์ตคลัง ประเทศมาเลซีย (ท่านควรมาเช็คอินที่ท่าเรือก่อนเรือออก3ชั่วโมง) พอร์ตกลัง หรือ เปอลาบูฮันกลัง เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย ยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่และคับคั่งที่สุดของ ประเทศ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติ

เศรษฐกิจของเมืองเกี่ยวข้องกับกิจการด้านท่าเรือ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกลังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 กม. และ ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 38 กม. อยู่ในรัฐเซอลาโงร์ มาเลเซียมา

ถึงท่าเรือ พอร์ตคลังประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง ที่อยู้ Beg Berkunci 202,Jalan Pelabuhan Utara 42005 Pelabuhan Klang Selangor, Malaysia Tel.: 603 - 3168 8211 / Latitude: 3.009228 | Longitude: 101.392707
11.30 น.
เรือล่องออกจากท่าเรือ Port Klang ประเทศมาเลซีย

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชวอยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน

หรือเลือกรับประทานทห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดง ที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6)

และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) ท่านสามารถเขาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง ทริปจาก RW Daily หนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องงพักของท่าน ท่านสามารถ รับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู่บนชั้น 16 ห้องอาหาร Dream Dining Lower อาหาร ตะวันตก ชั้น 7 ห้องอาหาร Dream Dining Upper อาหาร จีน ชั้น 8
วันที่ 2
ประเทศ สิงคโปร์ ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Center
เช้า
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้

ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู่บนชั้น 16 ห้องอาหาร Dream Dining Lower อาหาร ตะวันตก ชั้น 7 ห้องอาหาร Dream Dining Upper อาหาร จีน ชั้น 8
10.00 น.
เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ประเทศ สิงคโปร์

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ) ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น.
เรือออกจาก ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์ **เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**
ช่วงค่ำ
เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**
วันที่ 3
กัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือ(พอร์ตคลัง), ประเทศมาเลเซีย
เช้า
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู่บนชั้น 16 ห้องอาหาร Dream Dining Lower อาหาร ตะวันตก ชั้น 7 ห้องอาหาร Dream Dining Upper อาหาร จีน ชั้น 8
08.00 น.
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Port Klang ประเทศ มาเลเซีย หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

เดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดห้องพักของ Genting Dream : Resorts World Cruises

Inside Cabin

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
13.00 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องพักคู่ไม่มีหน้าต่าง เตียงขนาด Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Ocean View Cabin

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
16.00 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องพักคู่แบบมีหน้าต่าง เตียง Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Balcony Cabin

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
20 ตรม.
รายละเอียด :
(ห้องมีหน้าต่าง) มีชั้น 8/9/10/11/12/13/15 -สำหรับ 2-4 คน สิ่งอานวยความสะดวก -เตียงขนาดควีนไซส์เตียงหรูหรา -เตียงโซฟานอนเดี่ยว/ (อุปกรณ์เสริม) -ระเบียงส่วนตัว -โทรทัศน์จอแบนขนาด 32” -มีที่เชื่อมต่อระหว่างกันและติดตั้งห้องเก็บสัมภาระ

Balcony Deluxe

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
22 sq.m.
รายละเอียด :
(ห้องมีหน้าต่าง) มีชั้น 8-13/15 -สำหรับ 2-4 คน สิ่งอานวยความสะดวก -เตียงขนาดควีนไซส์เตียงหรูหรา -เตียงโซฟานอนเดี่ยว/ (อุปกรณ์เสริม) -ระเบียงส่วนตัว -โทรทัศน์จอแบนขนาด 32” -มีที่เชื่อมต่อระหว่างกันและติดตั้งห้องเก็บสัมภาระ

เงื่อนไขแพ็กเกจ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง
 3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง

กรณียกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2.  อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 3.  ค่าภาษีท่าเรือ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปส์ SGD 21 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony
 2. และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 3. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเลเซีย-กรุงเทพฯ
 4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 6. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 7. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 10. ค่าตรวจ Antigen Rapid Test

หมายเหตุ

 1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
  2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
  2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาสิงคโปร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

8.หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่เลือกทำการจองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่รถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
9. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Tags: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เยอรมนี, ทัวร์ออสเตรีย, การบินไทย, ทัวร์เช็ค, ทัวร์ฮังการี, ล่องเรือสำราญ