Diamond Princess Japan Explorer Spring Flowers : 20Apr-29Apr.23 (Cruise Only)

เรือ
: Diamond Princess

รหัสแพ็กเกจ
: QQCRTOK-PC003
เมือง
: โตเกียว,อิบารากิ,อิวาเตะ,อะโอะโมะริ,อะกิตะ,ปูซาน,นางาซากิ
ประเทศ
: ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
สถานที่น่าสนใจ
: โยโกฮามะ,ฮิตาชินากะ,มิยาโกะ,อาโอโมริ,อาคิตะ,ล่องน่านน้ำสากล,ปูซาน,นางาซากิ
ระยะเวลา
: 10 วัน 9 คืน

ไฮไลท์
ล่องเรือสำราญเที่ยว 2 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี 10 วัน 9คืน

ราคาเริ่มต้น

58,500.-

กำหนดการเดินทาง

20 เม.ย. 2566 10 วัน จองเลย

เส้นทางเดินเรือ

  • โตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญี่ปุ่น
  • ฮิตาชินากะ , ประเทศญี่ปุ่น
  • มิยาโกะ , ประเทศญี่ปุ่น
  • อาโอโมริ , ประเทศญี่ปุ่น
  • อาคิตะ , ประเทศญี่ปุ่น
  • น่านน้ำสากล , ประเทศญี่ปุ่น
  • ปูซาน, ประเทศเกาหลีใต้ (Pusan, South Korea)
  • นางาซากิ (Nagasaki)
  • ล่องน่านน้ำสากล
  • โตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
โตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญี่ปุ่น
12.00 น.
เดินทางถึงโตเกียว ประเทศญีปุ่น หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

“กรุณาเช็คอินขึ้นเรืออย่างน้อย 3-4 ชม ก่อนเรือออก”

เดินทางสู่ท่าเรือ โยโกฮาม่า (Yokohama,Tokyo )

1-1Kaigan dori, Naka-ku, Yokohama, Japan

1-chōme-1 Kaigandōri, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa 231-0002
17.00 น.
เรือออกจากท่าเรือโตเกียว
วันที่ 2
ฮิตาชินากะ , ประเทศญี่ปุ่น
07.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรือ ฮิตาชินากะ
เช้า, กลางวัน, เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

ฮิตาชินากะ มีชายหาดที่บริสุทธิ์ ทิวทัศน์ อันสวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่

ผสมผสานกันอย่างมีเสน่ห์ ฮิตาชินากะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าหลงไหล
17.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ ฮิตาชินากะ
วันที่ 3
มิยาโกะ , ประเทศญี่ปุ่น
08.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรือ มิยาโกะ
เช้า, กลางวัน, เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

มิยาโกะเป็นจังหวัดที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู

เกาะหลักของญี่ปุ่น มิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกที่รายล้อมไปด้วย

ทิวทัศน์อันน่าทึ่งของอุทยานแห่งชาติซันริคุฟุกโกะและแนวชายฝั่งทรายที่กำหนดโดยการก่อตัวของหินที่น่าทึ่ง
18.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ มิยาโกะ
วันที่ 4
อาโอโมริ , ประเทศญี่ปุ่น
08.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรือ อาโอโมริ
เช้า, กลางวัน, เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

อาโอโมริเป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ อยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชู

มีเมืองท่องเที่ยวที่คุ้นหูกันดีอย่างฮิโรซากิ และมีอุโมงค์ยาวที่สุดในโลกซึ่งเชื่อมไปถึงฮอกไกโดผ่านช่องแคบสึงะรุ

นอกจากนี้อาโอโมริยังขึ้นชื่อเรื่องแอปเปิ้ลอร่อย เป็นจังหวัดที่เพาะปลูกแอปเปิ้ลได้มากที่สุดในญี่ปุ่น

และเป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่นที่ผลิตฟัวกราหรือตับห่าน
18.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ อาโอโมริ
วันที่ 5
อาคิตะ , ประเทศญี่ปุ่น
07.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรืออาคิตะ
เช้า, กลางวัน, เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

อาคิตะ จังหวัดที่อุดมไปด้วยธรรมชาตืที่สวยงาม และหัตกรรมแบบโบราณที่หาดูได้ยาก

แหล่งออนเซ็นที่น่าหลงไหล น้ำตก และ อุทยานแห่งชาติ ภูเขา และอีกมามาย
18.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ อาคิตะ
วันที่ 6
น่านน้ำสากล , ประเทศญี่ปุ่น
เช้า, กลางวัน, เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**

วันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ ที่มีให้ทุกท่านร่วมสนุกกันตลอดทั้งวัน

ดื่มด่ำกับความอยากอาหารของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการบนเรือ Princess® ทุก ๆ ชั่วโมง

Application OceanNow® ใหม่ล่าสุดนี้ คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของเวลาอาหารได้ ทำการจองห้องอาหารหลักหรือร้านอาหารพิเศษตามเวลาที่คุณต้องการในแต่ละวัน

รับประทานอาหารค่ำแบบเป็นทางการก่อนการแสดง หรือสั่งอาหารและเครื่องดื่มไปที่ริมสระน้ำกับ OceanNow® ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณจริงๆ
วันที่ 7
ปูซาน, ประเทศเกาหลีใต้ (Pusan, South Korea)
เช้า
**รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ**
07.00 น.
เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ ล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าแจ้งที่สถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

มหานครปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน

และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล

ท่านสามารถเดินเล่นถนนสายช้อปปิ้งหลาหลายที่ ตลาดปลา อาหารทะเล อันโด่งดัง ไม่แพ้ที่กรุงโซลเลย
18.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ ปูซาน
วันที่ 8
นางาซากิ (Nagasaki)
เช้า
**รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ**
07.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรือ นางาซากิ

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆเต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

หรือท่านสามารถพักผ่อนบนเรือสำราญได้ตามอัธยาศัยและเข้าร่วมกิจกรรมบนเรือสำราญ
16.00 น.
เรือออกจากท่าเรือนางาซากิ, ประเทศญี่ปุ่น
เย็น
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้า ร่วมกิจกรรมบนเรือหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 9
ล่องน่านน้ำสากล
เช้า, กลางวัน, เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**

วันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ ที่มีให้ทุกท่านร่วมสนุกกันตลอดทั้งวัน

Application OceanNow® ใหม่ล่าสุดนี้ คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของเวลาอาหารได้

ทำการจองห้องอาหารหลักหรือร้านอาหารพิเศษตามเวลาที่คุณต้องการในแต่ละวัน

รับประทานอาหารค่ำแบบเป็นทางการก่อนการแสดง หรือสั่งอาหารและเครื่องดื่มไปที่ริมสระน้ำกับ OceanNow® ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณจริงๆ
วันที่ 10
โตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญี่ปุ่น
เช้า
**รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ**
06.30 น.
เรือจอดเทียบท่าที่ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น

ก่อนลงจากเรือ Princess Diamond, กรุณาตรวจสัมภาระและสิ่งของของท่านให้เรียบร้อย

รายละเอียดห้องพักของ Diamond Princess : Princess Cruises

Balcony

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
214-222 sq.ft.
รายละเอียด :
ระเบียงพร้อมเก้าอี้ 2 ตัวและโต๊ะ ประตูกระจกบานเลื่อนสูงจากพื้นจรดเพดาน เตียงควีนไซส์หรือเตียงคู่ 2 เตียง + ตู้เย็น.

Ocean View

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
146-206 sq. ft.
รายละเอียด :
หน้าต่างรูปภาพที่กว้างขวางสำหรับมุมมองที่น่าจดจำ เตียงควีนไซส์หรือเตียงคู่ 2 เตียง ตู้เย็น

Interior

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
158-162 sq ft.
รายละเอียด :
เตียงควีนไซส์หรือเตียงคู่ 2 เตียง ตู้เย็น. โทรทัศน์จอแบน

เงื่อนไขแพ็กเกจ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการจอง

ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง

การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกรณียกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

1. ห้องพักบนเรือตามประเภทที่ท่านเลือก (ห้องพักคู่/9คืน) รวมภาษีท่าเรือ

2. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น(ถ้ามี)

3. ค่าทัวร์บนฝั่งในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทียบท่า

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าดทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปพนักงานบนเรือ : ห้อง Inside/Ocean View/Balcony $14.50 ต่อวัน

                                     ห้อง Mini Suite   $15.50  ต่อวัน

                                     ห้อง Suite           $16.50  ต่อวัน

 

Tags: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เยอรมนี, ทัวร์ออสเตรีย, การบินไทย, ทัวร์เช็ค, ทัวร์ฮังการี, ล่องเรือสำราญ