Diamond Princess Japan & Korea Spring Flowers : 02-11 April 2023 10D 9N (Cruise Only)

เรือ
: Diamond Princess

รหัสแพ็กเกจ
: QQCRTOK-PC002
เมือง
: โตเกียว,ชิซุโอะกะ,โคจิ,ฮิโระชิมะ,เชจู,นางาซากิ
ประเทศ
: ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
สถานที่น่าสนใจ
: โยโกฮามะ,ชิมิสุ,โอซากะ,โคชิ/โคจิ,ฮิโรชิมะ,ล่องน่านน้ำสากล,เชจู,นางาซากิ
ระยะเวลา
: 10 วัน 9 คืน

ไฮไลท์
ล่องเรือสำราญหรูู ฤดูดอกไม้บานในญี่ปุ่น เที่ยว 2 ประเทศ

ราคาเริ่มต้น

53,000.-

กำหนดการเดินทาง

02 เม.ย. 2566 10 วัน จองเลย

เส้นทางเดินเรือ

  • โตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญี่ปุ่น
  • ชิมิสุ (ภูเขาไฟ ฟูจิ), ประเทศญี่ปุ่น
  • โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
  • โคชิ, ประเทศญี่ปุ่น
  • ฮิโรชิมะ, ประเทศญี่ปุ่น
  • ล่องน่านน้ำสากล
  • เกาะเจจู, ประเทศเกาหลีใต้ (Jeju, South Korea)
  • นางาซากิ (Nagasaki), ประเทศญี่ปุ่น
  • ล่องน่านน้ำสากล
  • โตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
โตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญี่ปุ่น
12.00 น.
เดินทางถึงโตเกียว ประเทศญีปุ่น หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

เดินทางสู่ท่าเรือ โยโกฮาม่า (Yokohama,Tokyo )

“กรุณาเช็คอินขึ้นเรืออย่างน้อย 3-4 ชม ก่อนเรือออก”

1-1Kaigan dori, Naka-ku, Yokohama, Japan

1-chōme-1 Kaigandōri, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa 231-0002
17.00 น.
เรือออกจากท่าเรือโตเกียว
วันที่ 2
ชิมิสุ (ภูเขาไฟ ฟูจิ), ประเทศญี่ปุ่น
07.00 น
เรือจอดที่ท่าเรือ ชิมิสุ
เช้า,กลางวัน,เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
15.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ ชิมิสุ, ประเทศญี่ปุ่น

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ

หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบนเรือหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 3
โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
เช้า, กลางวัน, เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**
09.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรือ โอซาก้า

โอซาก้าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ

โอซาก้าเป็นที่ตั้งของปราสาทอันยิ่งใหญ่ของโทโยโทมิและศาลเจ้าสุมิโยชิ

เมืองนี้ยังเป็น ประตูสู่เกียวโต เมืองหลวงของจักรวรรดิโบราของญี่ปุ่น

และศูนย์กลางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของประเทศ

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบนเรือหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
21.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ โอซาก้า
วันที่ 4
โคชิ, ประเทศญี่ปุ่น
เช้า,กลางวัน, เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ
07.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรือ โคชิ

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
17.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ โอซาก้า
เย็น
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบนเรือหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 5
ฮิโรชิมะ, ประเทศญี่ปุ่น
เช้า
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**
09.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรือ ฮิโรชิมะ

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
18.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ โอซาก้า
เย็น
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบนเรือหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ล่องน่านน้ำสากล
เช้า,กลางวัน,เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**

วันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือที่มีให้ทุกท่านร่วมสนุกกันตลอดทั้งวัน

เรือปริ๊นเซสเสนอทางเลือกในการรับประทานอาหารที่ไม่มีใครเทียบได้ทั่วทั้งเรือพร้อมอาหารเลิศ รสที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกลิ้น

Application OceanNow® ใหม่ล่าสุดนี้ คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของเวลา อาหารได้ ทำการจองห้องอาหารหลักหรือร้านอาหารพิเศษตามเวลาที่คุณต้องการในแต่ละวัน

รับประทานอาหารค่ำแบบเป็นทางการก่อนการแสดง หรือสั่งอาหารและเครื่องดื่มไปที่ริม สระน้ำกับ OceanNow® ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณจริงๆ
วันที่ 7
เกาะเจจู, ประเทศเกาหลีใต้ (Jeju, South Korea)
เช้า
**รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ**
07.00 น.
เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าแจ้งที่สถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
17.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ เกาะเจจู
เย็น
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบน เรือหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 8
นางาซากิ (Nagasaki), ประเทศญี่ปุ่น
เช้า
**รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ**
07.00 น.
เรือจอดที่ท่าเรือ นางาซากิ

ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆเต็มที่

หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาเรือ

หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
16.00 น.
เรือออกจากท่าเรือนางาซากิ, ประเทศญี่ปุ่น
เย็น
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้า ร่วมกิจกรรมบนเรือหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 9
ล่องน่านน้ำสากล
เช้า,กลางวัน,เย็น
**รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น บนเรือสำราญ**

วันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ

ที่มีให้ทุกท่านร่วมสนุกกันตลอดทั้งวัน

ดื่มด่ำกับความอยากอาหารของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการบนเรือ Princess® ทุก ๆ ชั่วโมง

เรือปริ๊นเซสเสนอทางเลือกในการรับประทานอาหารที่ไม่มีใครเทียบได้ทั่วทั้งเรือพร้อมอาหารเลิศ รสที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกลิ้น

Application OceanNow® ใหม่ล่าสุดนี้ คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของเวลา อาหารได้

ทำการจองห้องอาหารหลักหรือร้านอาหารพิเศษตามเวลาที่คุณต้องการในแต่ละวัน

รับประทานอาหารค่ำแบบเป็นทางการก่อนการแสดง หรือสั่งอาหารและเครื่องดื่มไปที่ริมสระน้ำกับ OceanNow® ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณจริงๆ
วันที่ 10
โตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญี่ปุ่น
เช้า
**รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ**
06.30 น.
เรือจอดเทียบท่าที่ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น

ก่อนลงจากเรือ Princess Diamond, กรุณาตรวจสัมภาระและสิ่งของของท่านให้เรียบร้อย

รายละเอียดห้องพักของ Diamond Princess : Princess Cruises

Balcony

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
214-222 sq.ft.
รายละเอียด :
ระเบียงพร้อมเก้าอี้ 2 ตัวและโต๊ะ ประตูกระจกบานเลื่อนสูงจากพื้นจรดเพดาน เตียงควีนไซส์หรือเตียงคู่ 2 เตียง + ตู้เย็น.

Ocean View

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
146-206 sq. ft.
รายละเอียด :
หน้าต่างรูปภาพที่กว้างขวางสำหรับมุมมองที่น่าจดจำ เตียงควีนไซส์หรือเตียงคู่ 2 เตียง ตู้เย็น

Interior

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
158-162 sq ft.
รายละเอียด :
เตียงควีนไซส์หรือเตียงคู่ 2 เตียง ตู้เย็น. โทรทัศน์จอแบน

เงื่อนไขแพ็กเกจ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

1. ห้องพักบนเรือตามประเภทที่ท่านเลือก (ห้องพักคู่/9 คืน) รวมภาษีท่าเรือ

2. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น

3. ค่าทัวร์บนฝั่งในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทียบท่า

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าดทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปพนักงานบนเรือ : ห้อง Inside/Ocean View/Balcony $14.50 ต่อวัน

    ห้อง Mini Suite   $15.50  ต่อวัน/ห้อง Suite $16.50 ต่อวัน

 

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง

3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง

กรณียกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

Tags: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เยอรมนี, ทัวร์ออสเตรีย, การบินไทย, ทัวร์เช็ค, ทัวร์ฮังการี, ล่องเรือสำราญ