(FULLBOARD) Songkran Party on the Cruise Vol.1 ฉลองสงกรานต์ บนเรือสำราญ 4 วัน 3 คืน เส้นทางสิงคโปร์-เรดัง-เกาะสมุย-แหลมฉบัง และปาร์ตี้สุด Exclusive พบกับ นักร้องสาว ซานิ นิภาภรณ์

เรือ
: Genting Dream

รหัสแพ็กเกจ
: GD03SUN03SUM20
เมือง
: สิงคโปร์,กัวลาตรังกานู,สุราษฎร์ธานี,ชลบุรี
ประเทศ
: สิงคโปร์,มาเลเซีย,ไทย
สถานที่น่าสนใจ
: มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์,เรดัง,เกาะสมุย,แหลมฉบัง
ระยะเวลา
: 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์
Songkran Party on the Cruise Vol.1 ฉลองสงกรานต์ บนเรือสำราญ 4 วัน 3 คืน เส้นทางสิงคโปร์-เรดัง-เกาะสมุย-แหลมฉบัง และปาร์ตี้สุด Exclusive พบกับ นักร้องสาว ซานิ นิภาภรณ์ โปรแกรมรวมนี้ ตั๋วเครื่องบิน เรือสำราญ รถรับส่ง พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

24,900.-

กำหนดการเดินทาง

12 เม.ย. 2564 4 วัน จองเลย

เส้นทางเดินเรือ

  • กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-Marina Bay Cruise Center
  • เกาะเรดัง,มาเลเซีย
  • เกาะสมุย,ประเทศไทย
  • แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-Marina Bay Cruise Center
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 2-3 Row D เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 (บริการอาหารบนเครื่อง)
11.15 น.
เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
14.00 น.
เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ ขั้นตอนการเช็ค-อิน นั้นท่านจะต้องทำการโหลดกระเป๋าเดินทางก่อน(ท่านที่พักห้องเดียวกันต้องโหลดพร้อมกันหรือท่านไหนไม่ต้องการที่จะโหลดสามารถถือขึ้นเรือได้เอง) จากนั้นจะผ่านการสแกนกระเป๋าถือแล้วจึงถึงขั้นตอนการเช็ค-อิน ทุกท่านจะได้รับ บัตร Cruise Card สำหรับใช้บนเรือ
17.00 น.
เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน ***บนเรือจะใช้สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD)*** ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 Dream Dining Upper ชั้น 8 (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีนท่านสามารถทานได้ไม่อั้น
วันที่ 2
เกาะเรดัง,มาเลเซีย
เช้า/กลางวัน
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 Dream Dining Upper ชั้น 8 (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น
10.00 น.
เรือถึง เกาะเรดัง ประเทศมาเลเซีย (ที่เกาะเรดัง เรือจะจอดลอยลำอยู่นอกเกาะ การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็ก (Tender Boat) เข้าไปยังเกาะ *ไม่มีค่าใช้จ่าย*) ทุกท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์ได้จากทางเรือ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง จะเป็นกิจกรรมดำน้ำ ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ ลูกค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่โต๊ะ Shore Excursion ชั้น 6 กลางลำเรือ (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) 1.ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสำราญได้ ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่างๆบนเรือเปิด ให้บริการ ตามปกติ 2.ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นบริเวณท่าเรือเรดังก็สามารถทำได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะมีชายหาดและร้าน ค้าต่างๆ ให้เดินได้ ทางเรือสำราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน แนะนำเวลา กลับมาถึงที่เรือ ไม่ควรเกิน เวลา 17.00 น. เพื่อที่ทุกท่านพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น สำหรับท่านที่ประสงค์จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย **บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
18.00 น.
เรือออกจาก เกาะเรดัง, ประเทศมาเลเซีย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
เกาะสมุย,ประเทศไทย
เช้า/กลางวัน
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 Dream Dining Upper ชั้น 8 (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น
08.00 น.
เรือถึง เกาะสมุย ประเทศไทย (ที่เกาะสมุย เรือจะจอดลอยลำอยู่นอกเกาะ การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็กTender Boat เข้าไปยังเกาะ *ไม่มีค่าใช้จ่าย*) เกาะสมุย อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร มีพื้นที่ 247 ตารางกิโลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวีราษฎร์ภักดี) มีความยาว 52 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบล้อมรอบภูเขา ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน เนื่องจากเกาะสมุยมีธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ทะเลสวยงาม มีหาดทรายขาวสะอาด เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวมากมายและมีท่าอากาศยานที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยเกาะสมุยจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)
17.00 น.
เรือออกจาก เกาะสมุย, ประเทศไทย
18.00
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ปาร์ตี้สุด Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์บนเรือสำราญ กับงาน Songkran Party on the Cruise และพิเศษพบกับ นักร้องสาว ซานิ นิภาภรณ์ ที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับเทศกาลแห่งความสุข ณ Zouk Beach Club ***ทุกท่านต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ค่าwifi, ค่าแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยนำบัตร Cruise Card ของท่านไปติดต่อที่ Reception ชั้น 6 สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลล่าห์ SGD***
วันที่ 4
แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ
เช้า/กลางวัน
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 Dream Dining Upper ชั้น 8 (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น
08.00 น.
เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
10.00 น.
นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยรถโค้ชปรับอากาศ
13.00 น.
เดินทางถึง สวนลุมไนท์บาร์ซ่า รัชดา (MRT ลาดพร้าว) โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดห้องพักของ Genting Dream : Dream Cruises

Inside Cabin

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
13.00 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องพักคู่ไม่มีหน้าต่าง เตียงขนาด Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Ocean View Cabin

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
16.00 sq.m.
รายละเอียด :
ห้องพักคู่แบบมีหน้าต่าง เตียง Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Balcony Cabin

พักได้สูงสุด :
4 ท่าน
ขนาด :
20 ตรม.
รายละเอียด :
(ห้องมีหน้าต่าง) มีชั้น 8/9/10/11/12/13/15 -สำหรับ 2-4 คน สิ่งอานวยความสะดวก -เตียงขนาดควีนไซส์เตียงหรูหรา -เตียงโซฟานอนเดี่ยว/ (อุปกรณ์เสริม) -ระเบียงส่วนตัว -โทรทัศน์จอแบนขนาด 32” -มีที่เชื่อมต่อระหว่างกันและติดตั้งห้องเก็บสัมภาระ

เงื่อนไขแพ็กเกจ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการจอง

1.ชำระเต็มจำนวน 100% หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
3.การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการจองแบบกรุ๊ป

เงื่อนไขการยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน คืนเงินเต็มจำนวน 100 %
2.ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 60-45 วัน คืนเงินมัดจำ 50 %
3.ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน เก็บเงินเต็มจำนวน 100%

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ สายการบินตามที่กำหนด
5. ค่ารถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ
6. รถรับส่งแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ
7. ทิปไกด์ท้องถิ่น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
2.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
3.อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4.ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
5.ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Tags: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เยอรมนี, ทัวร์ออสเตรีย, การบินไทย, ทัวร์เช็ค, ทัวร์ฮังการี, ล่องเรือสำราญ