(Cruise Only) 8วัน 7คืน ล่องเรือแม่น้ำสุดหรูระดับ6ดาว บัทเลอร์ส่วนตัวดูแลสุดพิเศษ

เรือ
: Crystal Debussy

รหัสแพ็กเกจ
: DB07MON01WIN20
เมือง
: สตราสบูร์ก,Mannheim,แฟรงก์เฟิร์ต อัม เมน,อัมสเตอร์ดัม
ประเทศ
: สวิตเซอร์แลนด์,ฝรั่งเศส,เยอรมนี,เนเธอร์แลนด์
สถานที่น่าสนใจ
: บาเซิล,เมืองสตาร์บรูค,แมนแฮม,รูเดสแฮม,โคเบลนซ์-บอพพาร์ด,โคโลญจ์,อัมสเตอร์ดัม
ระยะเวลา
: 8 วัน 7 คืน

ไฮไลท์
8วัน 7คืน ล่องเรือแม่น้ำสุดหรูระดับ6ดาว บัทเลอร์ส่วนตัวดูแลสุดพิเศษ เส้นทางบาเซิล-สตาร์บรูค-แมนเฮม-รูเดสแฮม-ล่องแม่น้ำไรน์-ค๊อปเบล็นซ์-โคโลน-อัมสเตอร์ดัม

ราคาเริ่มต้น

108,735.-

กำหนดการเดินทาง

16 พ.ย. 2563 8 วัน จองเลย

เส้นทางเดินเรือ

  • เมืองบาเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • เมืองสตาร์บรูค ประเทศฝรั่งเศส
  • เมืองแมนเฮม เมืองเยอรมันนี
  • เมืองรูเดสแฮม ล่องแม่น้ำไรน์-ค๊อปเบล็นซ์ ประเทศเยอรมันนี
  • เมืองค๊อปเบล็นซ์ ประเทศเยอรมันนี
  • เมืองโคโลน ประเทศเยอรมันนี
  • เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
เมืองบาเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
12.00-14.00
เช็ค-อิน ที่ท่าเรือ เมืองบาเซิล (Basel) (ท่านสามารถเช็ค-อินได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. แต่ยังไม่สามารถเข้าห้องนอนได้) รับประทานอาหารค่ำตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
17.00
เรือออกจากท่าเรือบาเซิล, สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ 2
เมืองสตาร์บรูค ประเทศฝรั่งเศส
09.00
ถึงท่าเรือ เมืองสตาร์บรูค(Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
22.00
เรือออกจากท่าเรือสตาร์บรูค, ฝรั่งเศส
วันที่ 3
เมืองแมนเฮม เมืองเยอรมันนี
09.00
ถึงท่าเรือ เมืองแมนเฮม(Mannheim) ประเทศเยอรมันนีท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
23.00
เรือออกจากท่าเรือแมนเฮม, ประเทศเยอรมันนี
วันที่ 4
เมืองรูเดสแฮม ล่องแม่น้ำไรน์-ค๊อปเบล็นซ์ ประเทศเยอรมันนี
07.00
ถึงท่าเรือเมืองรูเดสแฮม (Rudesheim) ประเทศเยอรมันนี ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
14.00
เรือออกจากท่าเรือรูเดสแฮม, ประเทศเยอรมันนี
20.00
เรือถึงท่าเรือค๊อปเบล็นซ์, ประเทศเยอรมันนี เรือจะจอดค้างคืน
วันที่ 5
เมืองค๊อปเบล็นซ์ ประเทศเยอรมันนี
10.00
เรือออกจากท่าเรือ ค๊อปเบล็นซ์ (Koblenz) ประเทศเยอรมันนี
วันที่ 6
เมืองโคโลน ประเทศเยอรมันนี
06.00
ถึงท่าเรือ เมืองโคโลน(Cologne) ประเทศเยอรมันนี ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
13.00
เรือออกจากท่าเรือโคโลน, ประเทศเยอรมันนี เรือจะล่องตามแม่น้ำไรน์
วันที่ 7
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
09.00
ถึงท่าเรือ เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam)ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วย Shore Excursion ได้กับทางเรือ**บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม** เรือจะจอดค้างคืน
วันที่ 8
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
10.00
เช็ค-เอาท์ลงจากเรือ (Disembark)

รายละเอียดห้องพักของ Crystal Debussy : Crystal Ocean Cruises

CS: CRYSTAL SUITE

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
759 SQ. FT.
รายละเอียด :
สิ่งอำนวยความสะดวก 1. ห้องนอนเตียงคิงไซส์ 2 ห้อง 2. โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร 3. ห้องแป้งแยกเป็นสัดส่วน 4. เสื้อคลุม ETRO หรูหรา 5. Butler service 6. ทีวีจอแบน HD ขนาดใหญ่

CP: CRYSTAL PENTHOUSE

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
506 SQ. FT.
รายละเอียด :
สิ่งอำนวยความสะดวก 1. ห้องนอนเตียงคิงไซส์ 2. โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร 3. ห้องแป้งแยกเป็นสัดส่วน 4. เสื้อคลุม ETRO หรูหรา 5. Butler service 6. ทีวีจอแบน HD ขนาดใหญ่

S1 , S2 : Deluxe Suite with Panoramic Balcony-Window

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
253 SQ. FT
รายละเอียด :
สิ่งอำนวยความสะดวก 1. ห้องนอนเตียงคิงไซส์ 2. โต๊ะเครื่องแป้ง 3. เสื้อคลุม ETRO หรูหรา 4. Butler service 5. ทีวีจอแบน HD ขนาดใหญ่

S3 : Deluxe Suite with Panoramic Balcony

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
237 SQ. FT
รายละเอียด :
สิ่งอำนวยความสะดวก 1. ห้องนอนเตียงคิงไซส์ 2. โต๊ะเครื่องแป้ง 3. เสื้อคลุม ETRO หรูหรา 4. Butler service 5. ทีวีจอแบน HD ขนาดใหญ่

S4 , S5 : Petite Suite with Panoramic Balcony-Window

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
188 SQ. FT.
รายละเอียด :
สิ่งอำนวยความสะดวก 1. ห้องนอนเตียงคิงไซส์ 2. โต๊ะเครื่องแป้ง 3. เสื้อคลุม ETRO หรูหรา 4. Butler service 5. ทีวีจอแบน HD ขนาดใหญ่

เงื่อนไขแพ็กเกจ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระมัดจำ(First Deposit) 25% ของราคาค่าเรือต่อท่าน 5 วันหลังจากได้รับการยืนยันห้อง
2.ชำระเต็มส่วนที่เหลือ 130 วัน ก่อนการเดินทาง
**เงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเงื่อนไขของทางเรือเป็นผู้กำหนด**

การยกเลิกหลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว

1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 120 วัน หักค่าดำเนินการ(Administration Fee) 500 USD / ท่าน (อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับ ณ วันดำเนินการ)
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 120-91 วัน หัก 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 90-61 วัน หัก 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60-31 วัน หัก 75% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักเต็ม 100% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2.ค่าภาษีท่าเรือ
3.อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
4.กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
5.ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
6.ค่า WIFI(บนเรือ) ตลอดการเดินทาง
7.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) *บางโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่าย*
8.ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (ในวันเดียวกันกับที่ขึ้นและลงเรือ)
9.บัตเลอร์(Butler) บริการตลอดการเดินทาง
10.ค่าทิปพนักงานบนเรือ(Gratuity Fee)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน
2.ค่าวีซ่าเชงเก้น
3.ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
5.ประกันการเดินทาง (เนื่องจากบนเรือแม่น้ำไม่มีคลินิคและหมอประจำบนเรือ กรุณาเตรียมยาสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Tags: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เยอรมนี, ทัวร์ออสเตรีย, การบินไทย, ทัวร์เช็ค, ทัวร์ฮังการี, ล่องเรือสำราญ