เรือสำราญ Star Cruises

ชื่อเรือสำราญ

: SuperStar Gemini

แบรนด์เรือสำราญ

: Star Cruises

คลาสเรือสำราญ

: Star Cruise

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม
  • กีฬาและนันทนาการ
  • ความบันเทิง
  • โซนเด็กและวัยรุ่น
  • ร้านค้าปลอดภาษี
  • คลับ
  • บริการเสริมอื่นๆ